+

Lle i Aros Yn Barcelona

Mae'n anodd nodi ble i aros yn Barcelona, ​​i ddweud y lleiaf. Mae'n ddinas gyda llawer o gyflymderau, is-ddiwylliannau, a blasau sy'n apelio at bobl o gefndiroedd amrywiol. Mae hyn, wrth gwrs, yn rhan o'r rheswm bod Barcelona mor boblogaidd ymhlith nid yn unig Westerners, ond hyd yn oed Ewropeaid sy'n ceisio archwilio mwy o'u cyfandir eu hunain. Mae'n bwysig wrth benderfynu ble i aros yn… Darllenwch mwy

+

6 o'r Hikes Most Adventurous yn Awstralia

Bio Bio: Sam Ross sy'n rhedeg y blog thehammockhombre.com - blog teithio sy'n canolbwyntio ar y ffordd o fyw nomad digidol. Dros y blynyddoedd 3 diwethaf, mae wedi teithio i bob cyfandir, felly mae'n ysgrifennu ar ystod eang o wledydd, dinasoedd a chyrchfannau. Gall unrhyw un sydd wedi cerdded yn Awstralia dystio bod y tir hwn yn brydferth tu hwnt i eiriau. Mae cariadon yr awyr agored yn gartrefol iawn… Darllenwch mwy

+

Canllaw i Bwytai Cenedlaethol Gorau Armenia, Georgia ac Azerbaijan

Mae Azerbaijan, Armenia a Georgia yn dair gwlad groesawgar yn rhanbarth Cawcasws y De. Mae'r rhain yn adnabyddus am eu traddodiadau hynafol diddorol, eu natur fynyddig ac wrth gwrs, bwyd blasus anhygoel. Sut allwn ni ddisgrifio bwyd cenedlaethol Cawcasaidd? Mae'n fragrant, gyda defnydd gwych o sbeisys a pherlysiau, gyda'r harmoni o sawrus a melys o fewn seigiau cig a grawn a chariad dwfn… Darllenwch mwy

+

Sut i Wneud Ffa Ffrwythau Dilys

O ran bwyd Mecsicanaidd dilys, mae ffa wedi'u hail-lenwi yn stwffwl na ellir ei wadu. Yn ffefryn mewn unrhyw gegin sy'n hoff o fwyd, nid yw ffa wedi'u hail-lenwi mewn gwirionedd wedi eu “ffrio ddwywaith”, ond mewn gwirionedd maent yn cael eu galw am eu henw gwreiddiol, “frijoles refritos”, gan gyfieithu i “wedi'i ffrio'n dda”. Mae ffa wedi'u rhewi bob amser yn flasus gydag unrhyw beth o burritos a fajitas, er mwyn ychwanegu at y ffa gyda thaen ychwanegol o gaws a… Darllenwch mwy

+

Taith Un Diwrnod O Bangalore

Ydych chi'n mynd i India, ac yn chwilio am daith undydd o Bangalore? P'un a ydych chi'n teithio fel cwpwl, yn unigol, neu fel teulu, mae Bangalore mewn lleoliad unigryw mewn ardal sydd wedi'i hamgylchynu gan opsiynau taith undydd gwych, ni waeth os ydych chi'n chwilio am leoliadau natur hyfryd, i ymweld â mynyddoedd hardd a golygfeydd, neu eisiau cysylltu â'r hanes a… Darllenwch mwy

+

Adolygiad: Canolfan Celfyddyd Cenedlaethau

Mae'r Art of Living Retreat Centre yn Boone, Gogledd Carolina yn lleoliad delfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi sylweddoli bod cysylltiad rhwng lles meddyliol ac iechyd corfforol, sefyllfa yng nghanol cefndir trawiadol a hyfryd Mynyddoedd Glas y Grib. Mae Tracy a minnau yn gefnogwyr pwysig i realiti cydbwysedd sy'n arwain at iechyd, o gymryd amser i ffwrdd o'r straen a maelstrom o… Darllenwch mwy