Mae taith ffordd gyda'ch teulu a'ch ffrindiau bob amser yn hwyl ac yn gyffrous, gan ei bod yn rhoi cyfle i chi archwilio tirweddau hardd na welwyd mo'u tebyg. Ond, lle gallai fod gyrru yn eich gwlad eich hun yn hynod ddiogel a hawdd, mae gyrru mewn gwlad newydd fel Iwerddon yn eithaf tebygol o fod yn brofiad heriol.

Mae gan yrru fel twristiaid yn Iwerddon lawer mwy i'w wneud na'ch sgiliau gyrru sylfaenol yn unig. Mae hyn yn golygu, waeth beth fo'ch sgiliau gyrru rhagorol, y dylech chi baratoi'ch hun gyda rhai pethau wrth gynllunio taith ffordd yn Iwerddon.

Edrychwch ar yr awgrymiadau defnyddiol canlynol i yrru'n ddiogel ar daith ffordd i Iwerddon:

  • Byddwch yn ymwybodol o Reolau Gyrru Iwerddon ac Arwyddion Ffyrdd -

Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'ch hun gyda'r canllawiau a ddarperir gan Awdurdod Diogelwch Ffyrdd Iwerddon cyn cymryd y sedd yrru ar gyfer eich taith ffordd.

  • Cadwch Drwydded Yrru Ddilys -

Cariwch eich trwydded yrru ddilys neu drwydded dysgwr bob amser wrth yrru yn Iwerddon, hyd yn oed os yw'n cael ei rhoi gan awdurdod gwladol y tu allan i'r UE.

  • Yswiriant Car -

Mae'n bwysig iawn, cyn cyrraedd Iwerddon ar daith ffordd, mae angen i chi hefyd sicrhau bod eich car rhent wedi'i yswirio am ladrad neu wrthdrawiad. Mae'n ofyniad cyfreithiol i gael yswiriant modur os ydych chi am yrru'ch car mewn man cyhoeddus.

Argymhellir, wrth gynllunio taith i Iwerddon, eich bod yn cael gwybod ymlaen llaw am y ffactorau sy'n ymwneud ag yswiriant dwyn eich car rhent. I ddod o hyd i'r dyfynbris yswiriant gorau yn Iwerddon fel twristiaid tramor, cysylltwch â Yswiriant Car AA.

  • Gwisgwch Wregysau Sedd -

Gwisgwch wregysau diogelwch bob amser wrth yrru fel twristiaid yn Iwerddon, gan ei fod yn orfodol. Yr unig eithriad yw ar gyfer pobl sydd ag anabledd neu broblem feddygol.

  • Peidiwch byth â Defnyddio Ffôn Symudol Wrth Yrru -

Byddai'n swnio'n amlwg, ond mae angen i chi sicrhau mewn gwirionedd nad ydych chi'n defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru fel twristiaid yn Iwerddon. Os oes angen i chi wneud neu gymryd galwad am ryw reswm, yn gyntaf rhaid i chi stopio'r car yn ddiogel ac yna bwrw ymlaen ag ef.

  • Cadwch i Ffwrdd O Gyffuriau ac Yfed Wrth Yrru -

Mae'n anghyfreithlon gyrru yn Iwerddon tra'ch bod chi'n uchel ar gyffuriau. Felly os ydych chi'n bwriadu cael diod, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hepgor gyrru a llogi tacsi i gyrraedd pen eich taith.

  • Gyrru ar yr Ochr Chwith -

Yn Iwerddon, rydych chi i fod i yrru ar ochr chwith y ffordd. Felly, pe byddech chi'n arfer gyrru ar ochr dde'r ffordd yn eich gwlad, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r rheol hon mewn cof wrth ymweld ag Iwerddon.

  • Byddwch yn ofalus wrth goddiweddyd, newid lonydd a chymryd cylchdro -

Peidiwch byth â cheisio goddiweddyd neu newid lonydd wrth yrru yn Iwerddon fel twrist, oni bai nad oes unrhyw berygl diogelwch wrth wneud hynny.