Yr Ariannin
Bolifia
Brasil
Chile - yn dod yn fuan
Chile - yn dod yn fuan
Colombia - yn dod yn fuan
Colombia - yn dod yn fuan
Peru

Darllenwch fwy am De America!