+ twrci istanbul

Canllaw Teithwyr i Istanbul ar Gyllideb

Mae Cal Bailey yn rhedeg Mountain Leon - blog teithio a ddechreuodd ar ôl dwy flynedd ar ôl-bacio o gwmpas y byd. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am fywyd ar y ffordd neu gynghorion ar gyfer teithio, gallwch ddarllen ei swydd ddiweddaraf am ddewis y sach gysgu gywir. Mae Twrci yn wlad brydferth sy'n llawn o bethau cyffrous i'w gwneud a lleoedd i'w gweld. Rhif un… Darllenwch mwy

+

Sut i Treulio Penwythnos Hir Yn Santorini

Ydych chi ar eich ffordd i dreulio penwythnos mewn ynys folcanig a hyfryd o Santorini? Yma fe welwch rai o'r llefydd gorau i ymweld â nhw a'u gweithgareddau yn ystod eich ymweliad. Er nad yw gwasgu popeth i mewn i benwythnos yn bosibl, gallwch chi bob amser ddewis y dewisiadau sy'n eich denu fwyaf. Waeth ble rydych chi'n aros yn Santorini,… Darllenwch mwy

+

A yw Paris Safe?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd Tracy bost blog am ein profiad ym Mharis a oedd, ar y pryd, yn adweithio llawer. Mae'r ffaith ein bod wedi bod yn amau ​​a oedd Paris yn unrhyw beth heblaw am y breuddwydio delfrydol y rhan fwyaf o ffilmiau yn ei gwneud yn anodd iawn i lawer o deithwyr Americanaidd yn ogystal â rhai yn… Darllenwch mwy

+

Adolygiad o Omio.com

* Roedd yr erthygl hon yn arfer bod yn “Adolygiad o Goeuro.com”. Ers hynny, mae GoEuro wedi ail-frandio fel Omio.com, ac mae cynnwys yn yr erthygl hon wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r newid hwnnw. Fel teithwyr rheolaidd, Omio.com yw un o'n hoffer teithio-wrth-deithio pan fyddwn ni ar y ffordd ac un yr oeddem yn meddwl ei fod yn haeddu adolygiad i esbonio'r safle, sut mae'n gweithio, a sut y gallwch chi elwa o… Darllenwch mwy

+

Lle i Aros Yn Barcelona

Mae'n anodd nodi ble i aros yn Barcelona, ​​i ddweud y lleiaf. Mae'n ddinas gyda llawer o gyflymderau, is-ddiwylliannau, a blasau sy'n apelio at bobl o gefndiroedd amrywiol. Mae hyn, wrth gwrs, yn rhan o'r rheswm bod Barcelona mor boblogaidd ymhlith nid yn unig Westerners, ond hyd yn oed Ewropeaid sy'n ceisio archwilio mwy o'u cyfandir eu hunain. Mae'n bwysig wrth benderfynu ble i aros yn… Darllenwch mwy

+

Canllaw i Bwytai Cenedlaethol Gorau Armenia, Georgia ac Azerbaijan

Mae Azerbaijan, Armenia a Georgia yn dair gwlad groesawgar yn rhanbarth Cawcasws y De. Mae'r rhain yn adnabyddus am eu traddodiadau hynafol diddorol, eu natur fynyddig ac wrth gwrs, bwyd blasus anhygoel. Sut allwn ni ddisgrifio bwyd cenedlaethol Cawcasaidd? Mae'n fragrant, gyda defnydd gwych o sbeisys a pherlysiau, gyda'r harmoni o sawrus a melys o fewn seigiau cig a grawn a chariad dwfn… Darllenwch mwy