+

Ble i Aros yn Nhalaith Malaga

Efallai eich bod wedi clywed am Malaga fel dinas fywiog Costa Del Sol gyda mwy o ddiwylliant, hyfrydwch gastronomeg a hanes na llawer o ddinasoedd eraill gyda'i gilydd. Ac eto mae gan Malaga, fel talaith, ystod mor amrywiol o drefi a phentrefi i'w mwynhau i gyd o fewn ei ffiniau. Mae cyrchfannau traeth Môr y Canoldir fel Marbella a Torremolinos yn dal i ddenu'r porthladdoedd ac felly'n wir, gan fod ganddynt lawer… Darllenwch mwy

+

Lle i Aros Yn Barcelona

Mae'n anodd nodi ble i aros yn Barcelona, ​​i ddweud y lleiaf. Mae'n ddinas gyda llawer o gyflymderau, is-ddiwylliannau, a blasau sy'n apelio at bobl o gefndiroedd amrywiol. Mae hyn, wrth gwrs, yn rhan o'r rheswm bod Barcelona mor boblogaidd ymhlith nid yn unig Westerners, ond hyd yn oed Ewropeaid sy'n ceisio archwilio mwy o'u cyfandir eu hunain. Mae'n bwysig wrth benderfynu ble i aros yn… Darllenwch mwy

+

Pethau am ddim a rhad i'w gwneud yn Barcelona

Mae Barcelona yn adnabyddus am ei chelf a'i phensaernïaeth, ond efallai nad am bethau rhad i'w gwneud. Mae gweithiau enwog Antoni Gaudi wedi'u cynnwys yn y rhyfeddodau pensaernïol hyn, ond mae mwy i'r ddinas na hyn! Mae Barcelona yn lle bywiog, yn llawn diwylliant, atyniadau, hanes a gweithgareddau. Mae'n ddinas lan môr hudolus sy'n cynnig popeth y gallech ei ddymuno mewn cyrchfan teithio, a… Darllenwch mwy

+

7 Ryseitiau Rhyngwladol Delicious a Simple Beer-Based

I bob un o'n cyd-gariadon cwrw allan yna'n croesi'r byd, dyma ychydig o ryseitiau sy'n syml, blasus, a dim ond ychydig o hwyl! Rydym hefyd wrth ein bodd yn coginio, felly pa ffordd well o ymgorffori ein hoff bethau na rhoi cynnig ar ychydig o ryseitiau rhyngwladol a choginio gyda chwrw! Rhowch gynnig ar rai o'r rhain yn eich parti cinio nesaf, a phâr nhw… Darllenwch mwy

+

Beth yw'r amser gorau i ymweld ag Ewrop?

Mae penderfynu ar yr amser gorau i ymweld ag Ewrop yn dibynnu ar lawer o ffactorau, y mae pob un ohonynt yn wir yn penderfynu pa fath o daith rydych chi'n chwilio amdani a ble rydych chi am ymweld, yn benodol, yn Ewrop. Ac eto, mae trydydd ffactor i'w ystyried wrth benderfynu pa amser o'r flwyddyn sydd orau i ymweld ag Ewrop - pris. Mae'r holl ffactorau hyn yn pwyso'n drwm, ac yn amrywio o berson i berson…. Darllenwch mwy

+ Gwyliwch o Pickpockets

Sut i Deithio Heb Ofn

Ar brynhawn Tachwedd 13th, 2015, roeddem yn ddyddiau o fynd am bythefnos ar draws tair gwlad Ewropeaidd - Awstria, Sbaen a Phortiwgal. Yn gyntaf, daeth y crwydriaid ar draws y newyddionwr yn y gwaith, bod ymosodiad nid yn unig wedi digwydd ym Mharis, ond mewn gwirionedd yn dal i fynd rhagddo. Wrth i'r oriau fynd heibio a difrifoldeb y sefyllfa waethygu, roedd Tracy a I… Darllenwch mwy