मिश्र
मोरक्को - चाँडै आउँदैछ
मोरक्को - चाँडै आउँदैछ
दक्षिण अफ्रीका - चाँडै आउँदैछ
दक्षिण अफ्रीका - चाँडै आउँदैछ

अफ्रीकाको बारेमा थप पढ्नुहोस्!