+

प्रामाणिक हङ्गेरियन गौलश कसरी बनाउने - बस बुडापेस्टमा!

जब हामीले बुडापेस्टमा यात्रा गरिरहेका थियौँ, यो विमान चाँडै नै मिशन बन्नुभयो - वास्तविक कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। हंगेरिया गौलाश (वा, जुलिअस, लाई भनिन्छ) को रूपमा फेला पार्नुहोस्, र यसलाई खाओ। आमाबाबुको साथ बृद्धि गर्दा ठूलो प्रामाणिकताको साथ भोजनको लागि, एक प्रकारको अमेरिकन गिलाश हाम्रो परिवारको स्टेप थियो। यो स्वादिष्ट थियो, र ... थप पढ्नुहोस्