+

अफ्रिकीमा हनीमून स्थलहरू

त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंले अफ्रिकाको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, म अचम्म लागेन भने नकारात्मक अवधारणाहरू तपाईको दिमागमा पहिलो विचार हो। तर यो तपाईलाई यो अद्भुत भन्दा बाहिर छ भन्ने तथ्यबाट विचलित नगर्ने। अफ्रिकाले केही चीज गर्दैन। यसमा जबरजस्ती परिदृश्यहरू छन्, स्वेनाइजहरू, लुम्बिनी वन्यजीवहरू, र प्राचीन अवशेषहरू मेहनत गर्ने ... थप पढ्नुहोस्